Algorand muuttaa kryptovaluuttojen markkinoita

Algorand muuttaa kryptovaluuttojen markkinoita

Algorand on ehdottomasti yksi nykyisten kryptovaluuttojen kilpailijoista, jonka on kehittänyt tunnettu Yhdysvaltalainen professori. Algorand on ethereumin ja cardanon tapaan kryptoverkko, jonka pohjalle pystyy rakentamaan älysopimuksia, hajautettuja sovelluksia sekä uusia kryptovaluuttoja. Millaisia mahdollisuuksia tämä uusi kryptovaluutta tulee luomaan?

Nykyaikaiset kryptovaluutat toimivat edelleen lohkoketjuteknologialla

Siitä lähtien, kun bitcoinista tuli virallinen käytössä oleva kryptovaluutta, kryptomarkkinoille on tullut jatkuvasti uusia digivaluuttoja. Jokaisella digitaalisella valuutalla on omia erikoisominaisuuksiaan, jotka ovat ominaisia juuri sille kryptovaluutalle.

Vielä tälläkin hetkellä kryptovaluutat hyödyntävät samaa lohkoketjuteknologiaa sekä DeFi-protokollia, jotka tulivat alun perin tutuksi bitcoinien kautta. DeFi eli Decentralized Finance tarkoittaa hajautettua verkkoa, jossa hallitaan esimerkiksi kryptovaluuttoja. Hajautettu verkko on monella tapaa turvallisempi järjestelmä kuin keskitetty verkko, sillä hajautetun verkon koodi muuttuu jatkuvasti. Kuka tahansa pystyy käyttämään verkkoa kryptovaluuttojen ostamiseen ja myymiseen. Kun digivaluuttaa siirretään hajautetussa verkossa, tallentuu tieto tästä suoraan lohkoketjuun, joka toimii vähän niin kuin digitaalisena tilikirjana.

Viime aikoina on lohkoketjuteknologialla kehitetty paljon muutakin kuin vain kryptovaluuttoja. Hajautetussa verkossa on tiedonsiirrosta pystytty tekemään turvallisempaa ja tehokkaampaa, minkä takia hajautetussa verkossa on kehitteillä monia tietoturvallisuuteen perustuvia sovelluksia.

Mikä yhdistää ethereumia, cardanoa ja algorandia?

Ethereum, cardano ja algorand ovat kaikki kryptoverkkoja, joiden pohjalle pystyy rakentamaan sekä uusia kryptovaluuttoja että muita innovaatioita. Ethereum on näistä kolmesta vanhin ja tämän takia myös tunnetuin kryptoverkko. Ethereumin pohjalla toimivat monet muut suositut digivaluutat, kuten dogecoin. Ethereumin kilpailija cardano on pyrkinyt korjailemaan edeltäjänsä ongelmia.

Nyt kryptomarkkinoille tullut algorand kuitenkin haastaa kummankin kryptoverkon tarjoamalla paremmat puitteet kryptovaluuttojen ja hajautettujen sovellusten kehittämiseen. Lisäksi algorand hyödyntää älysopimuksia, jotka ovat tavallaan kuin sertifikaatteja, joita pystyy ostamaan krypto-omistuksiaan varten. Älysopmuksen ansiosta pystyy tunnistamaan tietyn käyttäjän krypto-omistukset, jolloin tiedonsiirrosta on pystytty tekemään turvallisempaa. Kryptomaailmassa on nimittäin paljon huijauksia, jotka mustaleimaavat myös luotettavia kryptovaluuttoja ja kryptoverkkoja.

Millainen sijoituskohde algorand on?

Vaikka algorand on paljon muutakin kuin pelkkä kryptovaluutta, on kyseessä myös uusi sijoituskohde. Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on tunnetusti hyvin riskialtista puuhaa, sillä niiden arvo vaihtelee huimasti kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. On siis tiedettävä, miten paljon itsellä on varaa käyttää rahaa kryptosijoituksiin. Kyseessä voi kuitenkin olla ihan hauska kokeilu harrastelevalle sijoittajalle. Jos siis uudenlaiset kryptovaluutat kiinnostavat, osta algorand luotettavasta investointipalvelusta. On tärkeää, että osaa valita sekä kryptolompakkonsa tarjoajan oikein että sijoittaa vastuullisesti.